KITAB PARARATON (7)

Alawas karengha wrettan ira Ken Angrok, yan huwus angadheg ratu. Kahatur ring siraji Dhangdhang Gendhis, yan Sang Amurwwabhumi harepa maring Deha. Andhikan iraji Dhangdhang Gendhis: ‘Sapa ta angalahakena ring nagaran isun iki? Manawa kalah, lamun Bhatara Guru tumurun saking akasa, Manawa kalah!’

Ingaturan sira Ken Angrok, yan siraja Dhangdhang Gendhis angandhika mangkana. Ling ira Sang Amurwwabhumi: ‘He para bhujangga Sewa Soghata kabeh, astwakena isun abhiseka Bhatara Guru’. Samangkana mulan ira abhiseka Bhatara Guru. Ingastwan ing bhujangga Brahmana Rsi. Tur sira anuhu anglurrug maring Deha.

Karengha den iraji Dhangdhang Gendhis, yan Sang Amurwwabhumi ring[24a]Tumapel, anekani angdhon maring Deha. Ling iraji Dhangdhang Gendhis: ‘Alah isun. Sedhang e ki Angrok winong ing Hyang’. Samangkana ta sanjata ring Tumapel, acucuh lawan sanjata Deha. Aprang ring lor ing Gantir. Apagut sama prawira, anglong ing linongan, katitihan sanhata Deha. Harin iraji Dhangdhang Gendhis mokta. Nyama kretti ksatriya Raden Mahisa Walungan, lawan mantrin ira prawira haran Bubar Baleman.

Moktan ing harin iraji Dhangdhang Gendhis, awah wadwa pinakatihati sire Bubar Baleman, kalih karebat den ing wado Tumapel. Amah gunung den ipun aprang. Samangka ta wado Deha Kapalayu, apan pinakadhin ing prang sampun kawenang.

Irika ta manjata Deha bubar kawon, pungkur wedhus, dawut paying, tan [[24b]hana pulih manih. Samangka siraji Dhangdhang Gendhis, murud saking paprangan angungsi maring Dewalaya. Gumantung ing awing-awang, tekan ing undhakan, pakathik, juru paying, lawan mawa tadhah sedhah, tadah toya, panglante, sama milu angawang-awang.

Prasiddha alaah ring Deha, den ira Ken Angrok. Lawan sirayin ira, ha[24b]ran Dewi Amisani, Dewi Asin, Dewi Maja, mangkin sama katuran yan siraji Dhangdhang Gendhis alah aprang. Karengha honti Dewalaya gumantunging awang-awang. Mangke ta sira twan dewi katiga, muksa lawan kadhaton pisan.

Irika ta sira Ken Angrok huwus ing jaya satru, mulih maring Tumapel. Kaputer bhumi Jawa den ira, saka kala panjeneng ira huwus  kalah ing Deha 1144.

Alawas hana wretta sang Anusapati, yen anak ira Tunggul Ametung, ata[25a]takon ta sira ring pamongmong: ‘Awedhi manira Raden ing sira rama pakan ira’. Atur ing pamongmong. ‘Aron ira matura ring sira ibhu pakan ira!’

Tan suddhan ira Nusapati atakon I sirebhun ira. ‘Ibu isun ataken ing sira. Punapi kalingane sira bapa yen tuminghali ingsun, patehe tinghal I ra kalawan sanak isun kabeh. Tan ucapenn lawan putran ira ibhu anom? Mangkin pahe tinghal ira bapa, tuhu yan sama saman ira Sang Amurwwabhumi.’ Sahur ira Ken Dedes: ‘Kaya dudu kang angandheli, yen sira kaki ahyun wruha, sira Tunggul Ametung harane raman ira. Katinggal isun tigang sasih yata ingsun ingambil den ira Sang Amurwwabhumi.’ Ling ira Sang Anusapati: ‘Kalingane ibhu, dudu bapa isun Sang Amurwwabhumi? Punapa ta ibhu padhem[25b] ira bapa?’  ‘Sang Amurwwabhumi kaki amateni!’ meneng sira Ken Dedes arupa kaluputan den ing awwreta majati ring sira nak ira. Ling nira Nusapati: ‘Ibhu, wanten duwung ira bapa? Antuk ipun Gandring akaryya. Ingsun tadhan ipun ibhu.’ Sinungaken den ira Ken Dedes ring sang Anusapati. Amit mantuk maring kamegetan ira.

Wonten ta panghalasan ira ring Bathil, ingundang den ira Nusapati. Kinon amoktanana ring Ken Angrok. Sinung duhung antuk ipun Gandring akaryya, nggen ipun amoktanana ring Sang Amurwwabhumi. Ingebang wong Bhatil den ira Nusapati, mangkat wong Bhatil maring dalam kadhaton. Kpanggih Sang Amurwwabhumi sedhang ing anadhah. Teher sinudhuk sira den ing wong Bathil. Duk sira kasurnnan, Wrehaspati ing Landhep, masan ira anadhah sandhe jabung sampun ing surup amasang sandhe. Sampun ing liha Sang Amur[26a]wwabhumi, malayu wong Bathil. Angungsi ring Sang Anusapati, matur wong bathil: ‘Sampun mokta sira rama pakan ira den manira.’ Neher sinuduk wong Bathil den ira Nusapati. Ujar ing wong Tumapel, abhatara sira ngamuk den ing pangalasan ing Bathil. Sira Nusapati angember I hanuk. Linan ira Sang Amurwwabhumi, isaka 1169. Sira Dharmmeng Kagenengan.

Sampun mangkana, Sang Anusapati anggantya ajeneng ratu. Duk Sang Anusapati ngadheg ratu, isaka 1170, alama kawretta den Raden  Tohjaya. Yata karengha sapolah ira Sang Anusapati angupahaken ing Sang Amurwwabhumi. Mokta den ing wong Bathil. Sang Apanji Tohjaya, tan suka moktan ing sira raman [26b] ira. Akira-kira amet pamales, marggan ing kapatin ira Sang Anusapati. Wruh Sang Anusapati, yan kinire den ira Sang Apanji Tohjaya. Yatna Sang Anusapati. Pagulingan ira binalungbang. Ring pamengkang wong angayeng I, pikandhel atata.

Huwus alama marek Sang Apanji Tohjaya. Amawa sawung sira. Mareng Bhatara Anusapati. Ling ira Panji Tohjaya: ‘Kaka, wonten kris ira bapa? Antuk ipun Gandring akaryya? Isun tedhan ipun ing sira.’ Tuhu yan samayan ira Bhatara Nusapati. Sinungaken duhung antuk ipun gandring akaryya, den ira Sang Anusapati, tinanggapan den ira panji Tohjaya, sinungklang tumuli. Duhung ira kang ingangge ring uni, sinungaken ing wong ira. Ling ira Panji Tohjaya: ‘Duweg kaka ta bongbong’. Sumahur sang Anusapati: ‘lah yayi’.

Bersambung ke bagian kedelapan
 
KITAB PARARATON (7) 9 Out Of 10 Based On 10 Ratings. 9 User Reviews.
Share 'KITAB PARARATON (7)' On ...

Ditulis oleh: Bunga Majapahit - Senin, 30 Mei 2011

Belum ada komentar untuk "KITAB PARARATON (7)"

Posting Komentar

Tuliskan komentar anda yang sesuai dengan isi artikel di atas demi persahabatan sesama anak bangsa, namun jangan sekali-kali melakukan spam atau menempatkan link aktif pada komentar anda. Terima kasih.