Tampilkan postingan dengan label transportasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label transportasi. Tampilkan semua postingan

KERETA KERAJAAN MAJAPAHIT

Majapahit. Mengenai kereta kerajaan Majapahit ini kakawin Negarakertagama, utamanya dalam pupuh XVIII menyebutkan beberapa bentuk kereta, mulai dari pedati, kereta Patih Amangkubhumi, kereta Sri Nata Pajang, kereta Sri Nata Lasem, kereta Sri Nata Daha, kereta Sri Nata Jiwana, kereta Sri Nata Wilwatikta serta kereta berwarna merah untuk para wanita. Masing-masing kereta tersebut memiliki ciri khas yang berbeda-beda.

Kereta Patih Amangkubhumi memiliki aneka tanda, kereta Sri Nata Pajang bergambar matahari, kereta Sri Nata Lasem bergambar banteng putih, kereta Sri Nata Daha bergambar dahakusuma (mas mengkilat), kereta Sri Nata Jiwana berhias bergas, kereta Sri Nata Wilwatikta (raja Majapahit) bergambar buah maja, beratap kain geringsing, berhias lukisan mas, bersinar merah indah.

Pupuh ini tidak menjelaskan secara lebih detil mengenai bentuk kereta kerajaan Majapahit, hanya dijelaskan bahwa kereta Sri Nata Wilwatikta (raja Majapahit) bergambar buah maja, beratap kain geringsing, berwarna merah berhias lukisan emas. Kiranya gambar di bawah ini dapat sedikit menunjukkan kepada kita mengenai bentuk kereta kerajaan tersebut walaupun mungkin tidak sepenuhnya benar.Arca atau patung berbentuk kereta tersebut di atas diketemukan di kawasan alun-alun Singosari pada tahun 1910, namun saat ini tidak diketahui secara pasti dimana tempat penyimpanannya.

Demikianlah sekilas pintas tentang kereta kerajaan Majapahit, semoga bermanfaat.